Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov prin Departamentul Formare Profesională, organizează cursul de EVALUATOR PROIECTE.

Cursul se adresează experților și consultanților din domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune europene, managerilor de proiect, specialiștilor în elaborarea și scrierea de proiecte, precum și persoanelor interesate să dezvolte competențe de management / evaluare proiect pentru sarcinile și responsabilitățile din cadrul departamentului sau echipei.

DIN TEMATICĂ MENŢIONĂM :
• Procesul de evaluare: caracteristici, componente
• Etape în evaluare (administrative și tehnico-financiare)
• Metode și tehnici specifice de evaluare
• Întocmirea rapoartelor de evaluare și a altor documente aferente
• Schema unei cereri de finanțare nerambursabilă
• Criterii de eligibilitate
• Structura proiectului (grup țintă, scop, obiective, activități, resurse, buget, rezultate, indicatori)
• Informare și publicitate
• Managementul proiectului.
Cursul are un pronunţat caracter practic şi tratează în mod profesional toate aspectele privind elaborarea și evaluarea proiectelor europene.

Condiția de acces: studii superioare.
Durata cursului: 40 de ore.
Costul programului de formare: 900 lei (membrii CCI Brașov beneficiază de o reducere de 10%).

La terminarea cursurilor participantii vor obține un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0728-137729, 0268-547080, int.138, e-mail: monica.daringa@ccibv.ro

DIRECTOR GENERAL, 
Cosmin ROȘIA MICU

ȘEF D.F.P., -  Daniela GIOL