Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

 • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
 • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
 • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
 • FlexSlider image
 • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Procesul complex al luării de decizii este tot mai dificil în mediul economic actual, aflat în permanentă schimbare. Managerii eficienți trebuie să ia decizii în condiții de mediu dinamice, în vederea soluționării problemelor care apar în cadrul organizațiilor și atingerea rezultatelor dorite.

Pentru a oferi șansa dezvoltării competenţelor, creşterea performanţei şi îmbunătăţirea capacităţii de lucru a managerilor şi angajaţilor, Camera de Comert şi Industrie Brasov prin Directia Invățământ Formare Profesională, organizează în perioada 23-25.01. 2015, în Sinaia, cursul de specializare Managementul deciziei.

Cursul este interactiv şi practic și este susţinut de către traineri cu experienţă.

Tematica cursului:

 • Decizia şi procesul decizional în management
 • Decizii strategice
 • Rolul şi necesitatea sistemelor informatice pentru management
 • Sisteme de informare pentru management
 • Sisteme suport de decizie
 • Sisteme suport pentru decizii de grup
 • Sisteme suport de decizii pentru executivi.

Taxa de instruire (inclusiv suport de curs): 530 Lei / participant (membrii C.C.I.Braşov beneficiază de o reducere de 10% din taxa de curs) la care se adaugă serviciile turistice.

Cursul Managementul deciziei este centrat pe clienţi, adaptat nevoilor acestora și poate ajuta societățile comerciale în încercarea de a asigura participarea angajaţilor proprii la programe de formare profesională, conform obligaţiei instituite prin art. 194 din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

TERMEN DE ÎNSCRIERE : 16 ianuarie 2015

INFORMAŢII şi ÎNSCRIERI, la tel: 0268.547.084 int.138; 0728137729, e-mail: monica.daringa@ccibv.ro.