Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov prin Departamentul Formare Profesională, organizează în zilele de 06 si 07 martie 2017 cursul:
“SALARIZAREA PERSONALULUI -2017”. 

In cadrul acestui curs intensiv se oferă participanților, atât din sistemul privat cât și din sistemul public, o bogată cazuistică, prin prezentarea unor situații concrete din practică, exemple de calcul salarial, în vederea însușirii și îmbogățirii unor cunoștințe detaliate legate de salarizare.
Cursul conduce participanții din sistemul privat și sistemul public prin procesul de calcul salarial, pornind de la metodologia de calcul, explicând baza legală și utilizând un soft de salarizare, verificându-se astfel întocmirea corectă a oricarui stat de plata.
Totodată, cursul oferă tuturor participanților posibilitatea de a cunoaște și a aplica în mod corect prevederile legale actuale.
In urma participării la acesta instruire, cursantii vor avea următoarele beneficii:
 vor ști să calculeze corect drepturile salariale ale angajaților, inclusiv accidentele de muncă și modalitatea de recuperare a sumelor din FNUASS și din FAAMBP
 vor ști să interpreteze corect prevederile legislative în domeniu.

Din tematica cursului mentionam:

 Aspecte practice privind salarizarea și taxele salariale
 Noutăți legislative în domeniul salarizării și taxelor salariale
 Noi scutiri de impozite aferente veniturilor din salarii
 Analiza prevederilor Codului Fiscal cu impact asupra salarizării în anul 2017
 Analiza declarațiilor fiscale - modificări 2017 (declarația 112, 205, 230)

Cursul are un pronunţat caracter practic și tratează în mod profesional toate aspectele privind salarizarea personalului, adresându-se atât utilizatorilor din sistemul privat cât și celor din sistemul public.

Costul programului de formare: 250 lei+TVA (membrii CCI Brașov beneficiază de o reducere de 10%)

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0728-137724 e-mail: adrian.rogoz@ccibv.ro

DIRECTOR GENERAL, D.F.P.,
Cosmin ROȘIA MICU Daniela GIOL