Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

În data de 14 martie 2017, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov a primit din partea Asociației Patronale a Furnizorilor de Formare Profesională din România și a altor furnizori de formare profesională, o informare cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale şi sănătății, care a fost dezbătut prin procedură de urgență în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaților, urmând a fi dezbătut și în cadrul Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, fără o consultare prealabilă a celor implicați în domeniul formării profesionale a adulților –furnizorii de formare profesională, beneficiarii programelor de formare, companiile care își califică, perfecționează sau specializează resursa umană prin programe de formare profesională, camere de comerț, asociații, patronate, sindicate, ș.a.

Modificările propuse de Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret și Sport a Camerei Deputaților, vizează modificări majore privind modalitatea de autorizare a furnizorilor de formare cât și trecerea atribuțiilor privind formarea profesională de la Ministerul Muncii la Ministerul Educației, în condițiile în care Ministerul Muncii este cel care cunoaște cel mai bine necesarul de forță de muncă calificată, pe domenii de activitate, cât și realitățile din piața muncii. Aceste modificări ar determina crearea unor monopoluri ale școlilor și universităților în ceea ce privește formarea profesională a adulților, scăderea calității formării profesionale prin eliminarea concurenței, respectiv a furnizorilor de formare, dispariția a mii de locuri de muncă și creșterea șomajului, iar sistemul de formare profesională nu ar mai răspunde cerințelor pieței forței de muncă, toate acestea în condițiile în care România are cea mai mică rată de participare la formare profesională a adulților, din toate țările membre UE datorită disfuncționalităților și modificărilor apărute în formarea profesională în ultimii ani.
Camera de Comerț și Industrie Brașov consideră absolut necesară existența unui dialog între toți actorii implicați în domeniul formării profesionale a adulților și transparență cu privire la modificările care se doresc a fi aduse domeniului formării profesionale, pentru că numai printr-un parteneriat real și deschis se poate crește permanent calitatea formării profesionale, sprijinind libera inițiativă și concurența loială.


DIRECTOR GENERAL,
Cosmin ROȘIA MICU