Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comerț și Industrie Brașov, organizează în perioada 30 - 31 mai 2017 la instruirea:Încheierea, executarea și modificarea contractului individual de muncă.
Evenimentul este organizat în parteneriat cu Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii și Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov.

În cadrul instruirii vor fi analizate și discutate noutățile legislative, spețe delicate și probleme dificile apărute în practica de zi cu zi cu care se confruntă specialiștii din domeniul resurselor umane iar participanții vor putea pune întrebări si vor primi răspunsuri atât de la lectorul cursului cât și de la reprezentanții ITM Brașov care vor fi prezenți la eveniment.
Lectorul cursului este Dl. Drd. Corneliu Bențe – Președintele Uniunii Naționale a Experților în Legislația Muncii, unul dintre cei mai buni specialisți la nivel național în domeniul resurselor umane și al dreptului muncii.
Tematica:
• condiții de încheiere a CIM;
• verificarea prealabilă a candidaților - proba de lucru vs perioada de probă;
• clauze permise în CIM;
• clauze interzise în CIM;
• modificarea unilaterală și modificarea consensuală a CIM;
• fișa postului - modificare sau completare;
• evaluarea profesională a salariaților - obiective de performață și criterii de evaluare;
• formarea profesională a salariaților.
Taxa de participare/persoană este de 320 lei + TVA (288 lei + TVA pentru membrii CCI Brașov).
Înscrierile se pot face până la data de 24 mai 2017.
Informații și înscrieri la tel: 0268.547.080; 0728-137724 fax 0268.547.086 sau la adresa de mail: adrian.rogoz@ccibv.ro.

DIRECTOR GENERAL, ȘEF DEPARTAMENT
FORMARE PROFESIONALĂ,
Cosmin ROȘIA MICU Daniela GIOL