Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comert si Industrie Brasov, gazda Centrului Europe Direct FAGARAS, a câştigat un nou proiect de comunicare: „Promovarea PLANULUI DE INVESTITII in judetul Brasov”

Camera de Comert si Industrie Brasov, prin Centrul EUROPE DIRECT Fagaras, va implementa în primul semestru al 2017 proiectul cu titlul „Promovarea PLANULUI DE INVESTITII in judetul Brasov”. Proiectul va promova Planul de Investiţii pentru Europa (Planul Junker), care vizează stimularea investiţiilor şi creşterea competitivităţii pe termen lung în UE.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de conştientizare/sensibilizare a publicului larg şi a reprezentanţilor mediului de afaceri din judetul Brasov, privind Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS), precum şi asupra acţiunilor finanţate de programele UE în favoarea ocupării forţei de muncă, creşterii economice şi investiţiilor.
Valoarea totală a proiectul este 13661 Euro, din care finanţarea nerambursabilă este de 12000 Euro.

Obiectivul general al proiectului:
• consolidarea legăturilor dintre cetățeni și Uniunea Europeană, în special printr-o mai bună cunoaștere a rolului și a activităților instituțiilor în domeniile acoperite de orientările politice.
Obiectivele specifice:
OS1- să permită o mai bună cunoaștere și înțelegere a acțiunilor UE în favoarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice și a investițiilor
OS2- să stimuleze dezbaterea cu cetățenii la nivel local-Tara Fagarasului și regional - judetul Brasov, pe marginea acțiunilor UE menționate mai sus și să comunice Comisiei Europene reacțiile obținute
Principalele rezultate aşteptate sunt reprezentate de dobândirea unei mai bune înţelegeri a Planului de Investiţii pentru Europa, precum şi a priorităţii privind ”Locuri de muncă şi creştere economică”, conştientizarea actorilor cheie (reprezentanţi ai mediului de afaceri) şi a publicului larg cu privire la oportunităţile oferite prin Fondul pentru Investiţii Strategice, precum şi obţinerea unei imagini pozitive a acestor oportunităţi la nivelul percepţiei publicului.
Mai multe detalii privind Planul de Investiţii a Comisiei Europene aici https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en.

Date de contact: Gabriel VAJU, coordonator, Centrul Europe Direct Fagaras, tel/fax: 0268/212461, mobil:0722 398636, info@edfagaras.ro, https://www.facebook.com/EDfagaras.ro/,

Centrele Europe Direct reprezintă un punct de contact local pentru toate instituţiile UE şi cooperează cu alţi parteneri de informare activi. Ele completează şi susţin activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene şi a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local şi regional.

Director General 
Cosmin Roșia-Micu

Coordonator Centrul Europe Direct Fagaras - Gabriel Vâju