Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Învățământul profesional și tehnic brașovean a înregistrat, în ultimii ani, cea mai spectaculoasă dezvoltare la nivel național, datorată în bună măsură parteneriatelor educaționale dintre unitățile școlare de profil și mediul de afaceri.

Inspectoratul Școlar Județean Brașov a fost preocupat permanent de promovarea și susținerea acestui tip de educație și s-a implicat activ în promovarea și dezvoltarea parteneriatelor cu firmele și grupurile de firme interesate de acest domeniu.

Cu sprijinul unor firme brașovene, a fost demarat în anul 2016 un proiect de popularizare a învățământului profesional și tehnic și a parteneriatelor cu mediul de afaceri, care s-a concretizat prin publicarea unui site web dedicat - www.cariera.isjbrasov.ro - și prin editarea unei broșuri. Acestea conțin oferta educațională pentru învățământul profesional și liceal. Pornind de la o abordare modernă, realizate cu profesionalism, cele două produse rezultate (site-ul web și broșura) s-au dovedit a fi instrumente eficiente pentru orientarea în carieră a tinerilor absolvenți de gimnaziu, și nu numai.

În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Brașov împreună cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, organizează în data de 16 martie 2017, începând cu orele 10.30, la sediul Camerei de Comerț și Industrie din Brașov o întâlnire de lucru, în vederea consultării partenerilor în ceea ce privește oportunitatea continuării promovării și susținerii acestui tip de educație și dezvoltării parteneriatelor cu firmele și grupurile de firme interesate de acest domeniu.

Relații suplimentare: Camera de Comerț și Industrie Brașov, dna Daniela Giol, tel. 0728137728, daniela.giol@ccibv.ro.

DIRECTOR GENERAL,
Cosmin ROȘIA MICU