Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov în parteneriat cu DS TAX ADVISORY SERVICES SRL organizează miercuri, 1 martie 2017, începând cu ora 12.00, în Sala de Conferințe a CCI Brașov aflată la etajul I, la seminarul cu tema :«Modificările Codului Fiscal - 2017»

Răzvan Enache – Partener în cadrul DS TAX ADVISORY SERVICES SRL, divizia de consultanță fiscală a SCA Duncea, Ștefănescu & Asociații și av. Elena Ichimescu – Managing Associate vor prezenta principalele modificări ale Codului Fiscal, intrate în vigoare începând cu ianuarie 2017.
În cadrul prezentării, se va face inclusiv o analiză amănunțită a poziționării în timp a (i) plafonării contribuțiilor, respectiv eliminării plafonării contribuțiilor, precum și a (ii) impactului fiscal generat prin apariția Ordinului comun nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.
În încheierea prezentării vor fi analizate incertitudinile generate de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi (aplicabilă operatorilor economici din domeniul turismului).

Seminarul se adresează directorilor generali, directorilor financiari / economici, controlorilor financiari, contabililor și consilierilor juridici, specialistilor pe resurse umane, respectiv specialiștilor din domeniile fiscal-contabil și juridic.

Confirmările de participare se pot transmite la adresa https://goo.gl/forms/u7HvSTYOyA4CYFKg2 , termen limita : 23 februarie 2017.

Relaţii suplimentare: Departamentul Relatii, tel:0268/547085, fax 0268/547086, e-mail: evenimente@ccibv.ro.

Cosmin Roșia-Micu                                                                                             Adriana Ispas
Director General                                                                                                Secretar General