Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov în calitate de beneficiară anunţă demararea proiectului „START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis”, implementat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bacău, Asociația Happy Moms și CIT Irecson – Centrul de informare tehnologică SRL - în perioada februarie 2015 – decembrie 2015, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Bugetul total eligibil alocat este de 6.861.536,00 lei, din care contribuţie proprie 137.230,72 lei.

Obiectivul general:
Prin implementarea proiectului se urmărește creșterea abilității persoanelor de a materializa idei de afaceri, prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale. Grupul tintă al proiectului este format din 400 de persoane cu vârsta peste 18 ani (din care 140 de femei), din regiunile de dezvoltare Centru si Nord – Est. Dintre aceștia 50% sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, înmatriculați în învățământul superior.

Obiective specifice:
- Creșterea constientizării și crearea unei atitudini pozitive față de cultura antreprenorială bazată pe inovare;
- Creșterea capacității individuale de ocupare pe cont propriu a persoanelor peste 18 ani prin consiliere, formare profesională asistență și sprijin pentru inițierea afacerilor;
- Creșterea ratei de ocupare în sectoarele turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii, procesarea alimentelor și a băuturilor.

Toate persoanele aparținând grupului țintă vor urma cursurile de formare de dezvoltare a competențelor antreprenoriale bazate pe inovare, iar participanții la curs vor învăța ce este și cum se elaborează un plan de afaceri (teorie și practică) iar la finalul programului de formare se vor acorda 400 de diplome ce vor atesta competențele dobândite. 

Totodată, membrii grupului țintă vor beneficia de asistență în cadrul celor 4 centre de sprijin, ce vor fi inființate și dezvoltate în cadrul proiectului în regiunile Centru, respectiv Nord-Est și vor putea folosi cunoștințele solide acumulate pentru inițierea unei afaceri și dezvoltarea acesteia.

Se vor finanța 48 de idei de afaceri start-up (inclusiv prin intermediul proiectelor de tip start-up și spin-off inovativ) prin intermediul schemei de ajutor de minimis. Astfel finanțarea maximă este de 25.000 euro / întreprindere – 100% nerambursabilă.

Prin acest proiect, se creaza oportunitati crescute de inființare de noi afaceri inovative ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de muncă (96 de locuri de muncă), fapt ce va contribui la creșterea competitivității celor două regiuni de interes și la dezvoltarea unui mediu economic durabil, datorită asistenței și activităților de sprijin derulate în cadrul proiectului, prin intermediul centrelor de sprijin create și dezvoltate.

Scopul final al proiectului este ca prin educație nonformală antreprenorială la nivelul regiunilor de interes, bazată pe inovare si transfer tehnologic să crească abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazate pe inovare, susținerea și sprijinirea noilor afaceri inființate, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului general al proiectului.

Informaţii suplimentare despre proiectul „START-UP în doi paşi – educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi ajutor de minimis” se pot obţine la: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BRAŞOV, B-dul. M.Kogalniceanu Nr.18-20, 500173 Braşov, România, tel: 0268/54.70.84, 0268/54.70.82, fax: 0268/54.70.86, e-mail: ccibv@ccibv.ro, Rosia Micu Cosmin Antoniu - Manager de proiect, cosmin.rosia@ccibv.ro.