Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, vă prezintă Programul de stimulare a cercetării-dezvoltării şi inovării în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii, aflat in faza consultativă, care încurajeaza şi stimuleaza înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), prin Direcția Implementare Programe pentru IMM.

Beneficiari eligibili:
Societăţile comerciale (întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii nr.31/1990, care au minim 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului și cel putin 10 angajati cu normă intreagă, pe perioadă nedeterminată la data de 31.12.2014.

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect:
a) maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 25.000 lei pentru fiecare beneficiar, pentru participare la cursurile de instruire generală și de specialitate în domeniul drepturilor de proprietate - maxim 5 persoane instruite/IMM.
b) sprijin financiar pentru consultanță pentru prediagnoză în cadrul firmei și cercetare sau documentare asupra soluțiilor brevetabile în valoare de maxim 5.000 lei (exclusiv TVA) / IMM.
c) sprijin financiar pentru taxele de înregistrare la OSIM a drepturilor de proprietate intelectuală în valoare de maxim 20.000 lei (exclusiv TVA) / IMM.

Cheltuieli eligibile:
- taxă participare la cursuri de instruire generale si de specialitate în domeniul drepturilor de proprietate, cheltuieli de transport și cazare pentru participarea la cursuri - maxim 5 persoane / IMM;
- consultanță pentru prediagnoză in cadrul firmei și cercetare / documentare asupra soluțiilor brevetabile;
- costuri aferente taxelor de înregistrare la OSIM a drepturilor de proprietate intelectuală.

Durata de implementare admisă este de maxim 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare.

Programului pentru susţinerea internaţionalizării IMM
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, vă prezintă Programul pentru susţinerea internaţionalizării IMM, aflat in faza consultativă, care încurajează şi stimulează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMMAT), prin Direcția Implementare Programe pentru IMM.

Beneficiari eligibili:
Societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii nr.31/1990 care au minim 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data înscrierii în program.

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect:
a) maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 20.000 lei pentru fiecare beneficiar pentru crearea unui brand;
b) sprijin financiar pentru participarea la târguri internaționale și misiuni economice - in valoare de maxim 20.000 lei (exclusiv TVA) / IMM.
c) sprijin financiar pentru instruire în tehnici de internaționalizare în valoare de maxim 40.000 lei (exclusiv TVA) / IMM.

Cheltuieli eligibile
- creare și înregistrare siglă / marcă / logo / slogan ori identitate vizuală; servicii de creare brand; consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul prezentului program;
- taxă de participare la târguri, cheltuieli de cazare pe perioada desfășurării târgului, cheltuieli de transport pentru maxim 2 persoane / IMM - maxim 20.000 lei (exclusiv TVA) / IMM;
- taxă de participare la curs, cheltuieli de cazare pe perioada desfășurării cursului, cheltuieli de transport pentru maxim 1 persoana / IMM - maxim 40.000 lei (exclusiv TVA) / IMM.

Durata de implementare admisă este de maxim 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: marioara.rusu@ccibv.ro; attila.szekely@ccibv.ro;