Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

Obiectivele

consultarea periodica între CCI Brașov și firmele membre
identificarea problemelor cu care se confruntă agenții economici
medierea relației dintre mediul de afaceri și autoritîțile locale și guvernamentale
promovarea și susținerea punctelor lor de vedere
reprezentarea intereselor comercianților la nivel instituțional, economic și administrativ, pe plan local, național sau internațional
acțiuni de lobby în vederea inițierii de noi proiecte legislative sau de modificare a acestora în scopul îmbunătățirii mediului de afaceri
crearea și menținerea unui mediu concurențial adecvat în vederea creșterii competitivității produselor și serviciilor comercianților
realizarea unei game largi de servicii de calitate oferite oamenilor de afaceri;
organizarea de acțiuni orientate spre sprijinirea eforturilor comercianților pentru asigurarea calității produselor și serviciilor, privind protecția mediului precum și pentru protejarea, respectarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
realizarea de acțiuni promoționale în sprijinul comercianților;
adaptarea permanentă a serviciilor prestate la nevoile comercianților;
soluționarea litigiilor comerciale prin intermediul arbitrajului comercial;
colaborarea cu instituțiile și autoritățile locale în vederea inițierii și derulării unor proiecte de dezvoltare economică durabilă;
dezvoltarea relațiilor cu celelalte camere de comerț, cu alte instituții și organizații similare din străinatate prin schimburi de experiența și dezvoltarea de parteneriate;
furnizarea de informații privind oportunitățile de finanțare și realizarea de proiecte pentru agenții economici.

Temei legal

Camerele de Comerț din România funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr.335/2007 (publicată în Monitorul Oficial al României, partea a-I-a, nr.836/6.12.2007) cu modificările și completările aduse de Legea 39 din 30 martie 2011.

Camera de Comerț și Industrie Brașov funcționează conform Statutului Camerei, aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Membrilor CCI Brașov din data de 22.04.2019

Obiective specifice pentru anul 2018