Loading...
  • tradex

Arhiva achizițiilor realizate de CCI Brașov până la data de 02.12.2013 în cadrul proiectelor cu finanțare europeană o puteți regăsi pe vechiul site al Camerei de Comerț și Industrie Brașov, accesând acest link

Obiectivul general al proiectului este ca toti cetatenii, atat din zonele rurale cat si din zonele urbane, sa poata avea un acces facil la informatii privind toate domeniile in care Uniunea Europeana isi desfasoara activitatile si modul in care acestea le influenteaza viata de zi cu zi, cat si de a promova la nivel local, dar si regional o cetatenie europeana activa si informata.

een

Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene concepută pentru a sprijini IMM-urile să inoveze şi să-şi dezvolte activitatea pe alte piețe, oferindu-le în acest sens servicii specializate de sprijin care sunt acordate prin intermediul unor organizații cu expertiză în aceste domenii, în fiecare regiune a Uniunii Europene. În cea mai mare parte, aceste servicii sunt gratuite și pot lua forma unor servicii individualizate care răspund nevoilor punctuale ale fiercarei companii care se adresează organizațiilor membre EEN în vederea obținerii de sprijin.

peb-idviz

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Neamţ – lider de parteneriat, Casa Corpului Didactic Neamţ și Asociaţia Innova pentru Inovare prin Dezvoltare Durabilă Bucureşti, implementează în perioada 11.02-10.12.2015, proiectul ”Parteneriat Educație - Business (PEB)”, POSDRU/175/2.1/S/151108.

succes-idviz

Camera de Comerț și Industrie Brașov în calitate de partener anunță demararea proiectului “O ȘANSĂ PENTRU SUCCES ÎN AFACERI” - ID 150295, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 3 “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.

succes-idviz

1. Institutia organizatoare: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV, cu sediul în municipiul Brasov, b-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, judeţul Braşov, CUI RO4443167, telefon 0268/547082 si 0268/547086, fax 0268/547656, e-mail: ccibv@ccibv.ro, web:www.ccibv.ro, în calitate de partener 1 al proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, "O sansa pentru Succes in Afaceri - SUCCES" – POSDRU/176/3.1/S/150295.

Camera de Comert si Industrie Brasov prin Euro Info Centre RO825 a derulat o serie de proiecte atat la nivel national, cat si la nivel european. Scopul acestor proiecte este, pe de o parte, sprijinirea mediului de afaceri astfel incat acesta sa beneficieze de informatiile si oportunitatile comerciale generate de extinderea Uniunii Europene si, pe de alta parte, consultarea agentilor economici cu privire la politicile de guvernare ale Uniunii Europene.

EURO INFO CENTRE RO825 a reprezentat, la nivel local, interfata dintre Comisia Europeana si mediul de afaceri, cu misiunea de a informa intreprinderile asupra problematicilor comunitare, de a acorda consultanta intreprinderilor mici si mijlocii in aplicarea legislatiei si normelor comunitare, de a le sprijini sa valorifice oportunitatile oferite de piata unica europeana, de a transmite Comisiei Europene reactiile intreprinderilor mici si mijlocii privind temele comunitare care le afecteaza direct.

Obiectivele generale ale proiectului au fost cresterea si dezvoltarea capacitatii de adaptare a capitalului social uman din judet la noile cerinte de pe piata muncii din industria de prelucrare a lemnului

Obiectivele generale ale proiectului au fost: realizarea unei scheme practice inovatoare la nivel transregional asupra modului in care se face corelarea dintre cunostintele de baza, dobândite in scoala si competentele specifice, dobândite prin practica, in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa, in perspectiva invatarii pe parcursul intregii vieti.

 

schema-inovativa-tranzitia-scoala-antet

Obiectivul general consta in realizarea unei scheme practice inovatoare la nivel transregional asupra modului în care se face corelarea dintre cunostintele de baza, dobandite in scoala si competentele specifice, necesare locului de munca.

schema-inovativa-tranzitia-scoala-subsol

citește mai multe...

mes-antet

Camera de Comert si Industrie Brasov a oganizat în data de 03.08.2011, la sediul din Brasov, str. M. Kogãlniceanu nr. 18-20, conferinta de diseminare a rezultatelor proiectului „Managerul european de succes".
Obiectivul general al proiectului a fost acela de dezvoltare a capitalului uman prin promovarea culturii antreprenoriale, în vederea cresterii competitivitãtii, flexibilitãtii si adaptabilitãtii managerilor si a potentialilor manageri din Regiunea Centru.

citește mai multe...

Obiectivul general al proiectului BISNet este de a sprijini dezvoltarea mediului de afaceri în Macroregiunea unu (RO1) printr-un sistem de servicii profesionale integrate. Aceasta initiativa va servi la promovarea culturii antreprenoriale în vederea cresterii abilitatii persoanelor de a materializa ideile de afaceri, incluzând sprijin pentru a stimula creativitatea, inovarea si capacitatea de a-si asuma riscul, precum si abilitatea de a planifica si gestiona proiecte cu scopul de a-si atinge obiectivele.

enna sus 1 01

Obiectivul general al priectului: cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor din regiunea Centru cu o situatie dificilã pe piata muncii, în vederea adaptãrii calificãrilor la nevoile pietei muncii, inclusiv prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru a facilita reintegrarea acestora pe piata muncii.

ed-ant-73b7bd65a9

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale, promovararea cuturii antreprenoriale in randul personalului de conducere din intreprinderi, IMM-uri,a intreprinzatorilor si a persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta.

2013 antet R4J 01

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor si a persoanelor inactive din cele trei regiuni implicate, aplicand un sistem de masuri cu caracter activ si inovator. Initiativa, sustinuta de un partener transnational experimentat, va promova interventii integrate privind asistenta, formarea, consolidarea competentelor, ocuparea si spiritul antreprenorial al beneficiarilor in vederea potrivirii profilului lor cu sectoarele de servicii care prezinta o dezvoltare dinamica in Romania, precum si in Europa.

sigle proiect 1 02Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea adaptabilitatii IMM-urilor in vederea imbunatatirii performantei si capacitatii interne a acestora prin dezvoltarea resurselor umane de nivel managerial si promovarea culturii antreprenoriale.

far-58022fcca6

Obiectiv general - dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii in mediul rural, în regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Centru si Sud Vest-Oltenia, prin corelarea educatiei si învãtarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de muncã.

sigle flexinov 1 02

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea si introducerea in firmele romanesti a modelelor de flexibilitate functionala - forme europene inovative si moderne de organizare a muncii - in scopul cresterii flexibilitatii lucratorilor si intreprinderilor din Romania si imbunatatirii adaptabilitatii lor la noile conditii ale mediului de afaceri.

IPL 1 01

Obiectivul general al proiectului il constituie asigurarea formãrii profesionale pentru angajatii uneia dintre cele mai importante industrii locale - cea a prelucrãrii lemnului.

Obiective generale: SOLARIS PLUS va contribui la dezvoltarea de noi competențe profesionale în domeniul energiilor regenerabile și la promovarea colaborãrii între învãțãmântul profesional și piața forței de muncã prin intermediul transferului de inovație. Acest lucru va închide rapid lacunele existente în sistemele de învãțãmânt profesional si va face posibilã exploatarea de inovații și crearea de noi locuri de muncã.

sias sus 1 01

Obiectivul general al proiectului este de a specializa angajatii din sistemul   cameral  în ocupatia de consultant cameral.

sias jos 2 01

86b908c947

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de adaptabilitate si flexibilitate a managerilor, intreprinzatorilor si angajatilor intreprinderilor din sectorul turism-ospitalitate in 4 regiuni cu potential ridicat de dezvoltare.