Loading...
  • tradex

Obiectivele generale ale proiectului au fost: realizarea unei scheme practice inovatoare la nivel transregional asupra modului in care se face corelarea dintre cunostintele de baza, dobândite in scoala si competentele specifice, dobândite prin practica, in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa, in perspectiva invatarii pe parcursul intregii vieti.