Loading...
  • tradex

enna sus 1 01

Obiectivul general al priectului: cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor din regiunea Centru cu o situatie dificilã pe piata muncii, în vederea adaptãrii calificãrilor la nevoile pietei muncii, inclusiv prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru a facilita reintegrarea acestora pe piata muncii.