Loading...
  • tradex

far-58022fcca6

Obiectiv general - dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii in mediul rural, în regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Centru si Sud Vest-Oltenia, prin corelarea educatiei si învãtarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de muncã.