Loading...
  • tradex

IPL 1 01

Obiectivul general al proiectului il constituie asigurarea formãrii profesionale pentru angajatii uneia dintre cele mai importante industrii locale - cea a prelucrãrii lemnului.