Loading...
  • tradex

Obiective generale: SOLARIS PLUS va contribui la dezvoltarea de noi competențe profesionale în domeniul energiilor regenerabile și la promovarea colaborãrii între învãțãmântul profesional și piața forței de muncã prin intermediul transferului de inovație. Acest lucru va închide rapid lacunele existente în sistemele de învãțãmânt profesional si va face posibilã exploatarea de inovații și crearea de noi locuri de muncã.