Loading...
  • tradex

Enterprise Europe Network (EEN) a fost lansată în anul 2008 de către Comisia Europeană. Aceasta este cea mai mare Reţea de Centre pentru sprijinirea afacerilor (peste 600 centre, în peste 50 de țări), pregătite să ofere informaţii şi consultanţă gratuită agenţilor economici, cu precădere IMM-urilor, în scopul creşterii competitivităţii şi gradului lor de inovare. Centrele sunt organizate în peste 90 de consorții, care asigură servicii specifice regiunii geografice de care aparțin.

een

een-antet

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de partener, face parte din consorţiul proiectului BISNet Transylvania, Macroregiunea 1 (Regiunea Nord-Vest și Centru), condusă de liderul acesteia, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest Cluj Napoca. Ceilalți parteneri ai proiectului sunt: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică - Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Incubatorul de Afaceri (INCDIE ICPE-CA) Sf. Gheorghe, Asociația Română pentru Industria Electronică și Software Transilvania, Cluj.

CE OFERĂ CENTRUL EEN DIN CADRUL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV:

A. Informare ca răspuns direct la solicitarea IMM-ului sau proactiv, utilizând pagina de web a camerei, newsletter, organizarea de evenimente, instruiri pe diverse teme de interes, etc.

Rezultate imediate:
■ Completare profil de colaborare firmă pentru identificare potențial partener de afaceri
■ Postare profil în baza de date electronică - va ajunge la toate organizaţiile membre ale reţelei, din peste 50 de ţări!

B. Asistență accesare noi piețe, legislație europeană, cooperare tehnologică și de afaceri 

Rezultate imediate:
■ Formularea expresiilor de interes ale IMM-urilor interesate în colaborarea cu firme din Europa în baza de date BUSINESS
■ Încheierea acordurilor comerciale sau de altă natură
■ Participarea la misiuni economice și parteneriate de afaceri

C. Servicii pentru inovare 

Rezultate imediate:
■ Completare profil firmă în Baza de date cu oferte-cereri de tehnologie.
■ Colaborare cu universități și institute de cercetare europene pentru valorificarea
rezultatelor cercetării
■ Organizarea de evenimente de brokeraj
■ Audit tehnologic - identificare de tehnologii, procese şi expertize inovative,

D.Facilitarea accesului IMM-urilor la programele de finanţare europene
BISNet Transylvania asistă IMM-urile, dar şi universităţile şi institutele de cercetare, pentru:
■ Identificarea de parteneri de proiect corespunzători, formarea de consorţii
■ Participarea la schimburi de experiență în cadrul proiectelor
■ Informarea privind oportunităţile de finanţare adecvate, condiţiile de eligibilitate şi disponibilitatea măsurilor de interes

 

Proiect derulat de:

Camera de Comerț și Industrie Brașov www.ccibv.ro, partener în cadrul consorțiului BISNet Transylvania www.bisnet-transylvania.ro 

Perioada de desfășurare a proiectului este 2015-2016, cu posibilitatea extinderii acestuia până în anul 2020.

Informații suplimentare: Sorina Blejan - manager proiect EEN, sorina.blejan@ccibv.ro, tel. 0268 547073, Marioara Rusu - asistent manager EEN, marioara.rusu@ccibv.ro, tel.0268547075, int.152.

Atât Comisia Europeană cât și orice altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere în acest document sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat politicile Comisiei Europene.

een-subsol