Loading...
  • tradex

peb-idviz

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Neamţ – lider de parteneriat, Casa Corpului Didactic Neamţ și Asociaţia Innova pentru Inovare prin Dezvoltare Durabilă Bucureşti, implementează în perioada 11.02-10.12.2015, proiectul ”Parteneriat Educație - Business (PEB)”, POSDRU/175/2.1/S/151108.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea procesului de tranziţie de la şcoală la viaţa activă prin consilierea şi orientarea profesională a 600 de elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ secundar (ISECD 3) din Regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Centru şi prin înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea a 120 de firme de exerciţiu.

Obiective specifice:

  • Consilierea şi îndrumarea profesională a 600 de elevi din învăţământul secundar – ISECD 3 în vederea facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii.
  • Sprijinirea dezvoltării a 120 de parteneriate între angajatori (FIRME MAMA) şi unităţiile de învăţământ care vor înfiinţa firmele de exercitiu.
  • Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea a 120 de firme de exerciţiu în unităţiile de învăţământ secundare – ISECD 3 semnatare de acorduri prealabile cu Solicitantul în scopul înființării firmelor de exercițiu.
  • Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă prin activităţi inovatoare şi interregionale.

 

Grupul țintă al proiectului vizează un număr de 600 de elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ secundar (ISECD 3) din Regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Centru.

peb-lans1  peb-lans2  peb-lans3  peb-lans4 


Relații suplimentare: http://educatiebusiness.ro/ sau Daniela GIOL - Coordonator activităţi P3 - tel: 0268-547080, e-mail: ccibv@ccibv.ro


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2: ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: ”Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: ”PARTENERIAT EDUCAȚIE -BUSINESS - PEB”
Contract nr. POSDRU/175/2.1/S/151108


 peb-parteneri