Loading...
  • tradex

succes-idviz

Camera de Comerț și Industrie Brașov în calitate de partener anunță demararea proiectului “O ȘANSĂ PENTRU SUCCES ÎN AFACERI” - ID 150295, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 3 “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.

succes-idviz

1. Institutia organizatoare: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV, cu sediul în municipiul Brasov, b-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, judeţul Braşov, CUI RO4443167, telefon 0268/547082 si 0268/547086, fax 0268/547656, e-mail: ccibv@ccibv.ro, web:www.ccibv.ro, în calitate de partener 1 al proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, "O sansa pentru Succes in Afaceri - SUCCES" – POSDRU/176/3.1/S/150295.