Loading...
  • tradex

Brașovul în cifre


anul 2016

Repartizarea numărului de firme pe principalele domenii de activitate

3%
Agricultură
10%
Industrie
11%
Construcții
29%
Comerț
47%
Servicii

Structura cifrei de afaceri pe principalele domenii de activitate

3%
Agricultură
44%
Industrie
5%
Construcții
33%
Comerț
15%
Servicii

Productivitatea principalelor domenii de activitate (lei/angajat)

Comerț
500323
Industrie
290176
Agricultură
294530
Construcții
179412
Servicii
139753

Clasamentul ramurilor industriale în funcție de cifra de afaceri

30.2%
Industria mijloacelor de transport
21.4%
Fabricarea de mașini și echipamente
10.6%
Producția și distribuția de energie
8.6%
Industria chimică
7.6%
Industria construcțiilor metalice
5.7%
Industria alimentară
4.5%
Industria de prelucrare a lemnului
2.3%
Industria pielariei
2.3%
Alte activități industriale
2.2%
Industria textilă
1.9%
Fabricarea produselor din minerale nemetalice
1.9%
Industria metalurgică
0.5%
Industria mobilei
0.2%
Edituri, tipografii
0.2%
Industria extractivă

Profitabilitatea sectoarelor de activitate (%)

45% din totalul agenților economici au înregistrat profit
10.7%
Servicii
8.9%
Agricultură
5.6%
Industrie
4.0%
Comerț
8.0%
Construcții

Repartizarea numărului de salariați pe principalele domenii de activitate

3%
Agricultură
42%
Industrie
8%
Construcții
18%
Comerț
29%
Servicii

Distribuția cifrei de afaceri din domeniul serviciilor pe tipuri de activități

38.01%
Transport și depozitare
11.54%
Indormații și comunicare
11.49%
Activități profesionale, științifice și tehnice
10.76%
Activități de servicii administrative și de servicii suport
10.68%
Hoteluri și restaurante
6.13%
Sănătate și asistență socială
5.16%
Tranzacții imobiliare
3.42%
Activități de spactacole culturale și recreative
1.54%
Alte activități de servicii
0.77%
Intermedieri financiare și asigurări
0.48%
Învățământ

Evoluția comerțului exterior

Export
Import
2008
1225
1589
2009
1162
1406
2010
1657
1563
2011
1836
1841
2012
1962
1928
2013
2282
2108
2014
2477
2340
2016
2900
2773

Principalele grupe de mărfuri

export

33.2%
Mașini, aparate și echipamente electrice
27.5%
Mijloace de transport
9.3%
Metale comune și articole din acestea
6.6%
Produse de lemn
4.8%
Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea
4.6%
Materii textile și articole din acestea
4.5%
Produse ale industriei chimice
2.5%
Încălțăminte

import

28.29%
Mașini, aparate și echipamente electrice
14.6%
Produse ale industriei chimice
14.6%
Metale comune și articole din acestea
12%
Mijloace de transport
9.6%
Materiale plastice, cauciuc și articole din acestea
5.3%
Materii textile și articole din acestea
2.9%
Animale vii și produse animale

Primele 10 țări în funcție de aportul la capital (milioane euro)

Germania
549
Cipru
124
Franța
46
Finlanda
43
Italia
42
Olanda
40
Polonia
34
Insulele Virgine Britanice
31
Spania
30
Luxemburg
29

Primele 10 țări în funcție de numărul de firme
 

Italia
695
Germania
675
Anglia
241
Franța
194
Olanda
186
Spania
184
Israel
176
Ungaria
165
Statele Unite ale Americii
163
Austria
137

Evoluția investițiilor străine directe
Capital social subscris (milioane euro)

2005
52
2006
47
2007
38
2008
101
2009
270
2010
36
2011
7
2012
132
2013
232
2014
37

1120
Investiţiile străine directe (milioane euro)
3794
Numărul societăţilor cu participare străina la capital

Clasamentul pe ţări de rezidenţă al investiţiilor străine directe

Germania
49%
Cipru
11%
Franţa
4.1%
Finlanda
3.9%
Italia
3.7%
Olanda
3.6%
Polonia
3%

Judeţul Braşov ocupă poziţia 6 în clasamentul pe ţară, funcţie de valoarea capitalului social subscris în valută, după Municipiul Bucureşti, judeţele Ilfov, Timiş, Bihor şi Mureș.