Loading...
  • tradex

Calendar de evenimente

Luna precedentă Ziua precedentă Ziua următoare Luna viitoare
Lună Săptămână Astăzi Caută Sari la luna
Proiect: START IN BUSINESS - finanțări nerambursabile de 40.000 euro
De Marți, 01 Ianuarie 2019 -  10:00
Până Marți, 12 Ianuarie 2021 - 18:00
Contact luisa.palos@ccibv.ro

 

 Banner web adaptat

Regulamentului de selectie a planurilor de afaceri si anexele acestuia la: http://startinbusiness.ro/index.php/selectie-planuri-de-afaceri/

Obiectivul general al proiectului
Formarea si dezvoltarea profesionala în domeniul antreprenoriatului a grupului tinta în vederea înfiintarii de noi întreprinderi si crearii de noi locuri de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare si competente adaptate la cerintele pietii muncii în domeniul antreprenoriatului a grupului tinta format din 300 de persoane din Regiunea Centru, respectiv judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
2. Selectarea a minimum 33 de planuri de afaceri în vederea înfiintarii a 33 de întreprinderi.
3. Mentorarea persoanelor a caror planuri de afacere au fost selectate în vederea acordarii de ajutor de minimis.
4. Implementarea planurilor de afaceri, monitorizarea schemei de minimis si a functionarii celor 33 de întreprinderi înfiintate.

Cine va putea beneficia de finanțare in cadrul proiectul START IN BUSINESS:

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului este format din persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere (300 persoane), care se incadreaza in urmatoarele categorii:

persoane care au un loc de muncă și intenționează să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă (include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).
persoane inactive (persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadreaza nici în populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj (de ex. studenți, persoane casnice);
șomeri
Și îndeplinesc cumulativ următoarele condițiile:
- intentioneaza sa infiinteze o afacere non agricola in mediul URBAN;
- are domiciul sau resedinta in regiunea CENTRU (jud. Mures, Covasna, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu).

 NU POT PRIMI FINANTARE in cadrul acestui proiect, tinerii NEETs (care nu urmeaza o forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani, care insa pot beneficia de măsuri de sprijin pe alte tipuri de proiecte (POCU Axa prioritară 1, respectiv Axa prioritară 2)

ACTIVITATILE PROIECTULUI au in vederea parcurgerea următoarelor etape de realizare a intervenției:

 ETAPA I: EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ si SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI
- Informarea publicului tinta cu privire la activitatile proiectului
- Selectia grupului tinta si organizarea programului de formare (Curs Competente antreprenoriale)
- Evaluarea si selectia planurilor de afaceri (33 planuri de afaceri selectate in vederea finantarii, alte 3 planuri de afaceri vor fi premiate cu o bursa pentru participarea la un program de Business Coaching)
- Derularea stagiilor de practica (in intreprinderi cu profil similar celui ales in planul de afaceri castigator).

 ETAPA II: IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANȚAT SELECTATE
- Acordarea de servicii de consultanta si consiliere (anterior infiintarii intreprinderilor);
- Infiintarea intreprinderilor si acordarea subventiilor.


 ETAPA III: MONITORIZAREA FUNCTIONARII AFACERILOR FINANTATE
- Monitorizarea intreprinderilor nou infiintare in perioada de sustenabilitate.

MECANISMUL DE FINANȚARE al intreprinderilor nou infiintate in cadrul proiectului vizeaza acordarea unei subvenții in valoare de 40.000 euro in doua transe:
- Transa I - în valoare de maximum 75% din valoarea rezultată în Planul de afaceri;
- Transa II – restul de plata pana la valoarea rezultata din Planul de afaceri; va fi acordată numai dacă antreprenorul realizează venituri din activitatea curenta de minim 30% din valoarea primei transe, in primele 12 luni de activitate.

CONDITII DE INDEPLINIT PENTRU ANTREPRENORII FINANTATI in cadrul proiectului:
- Persoanele fizice care infiinteaza afaceri si care sunt selectate pentru a beneficia de subventia acordata prin proiect, nu pot avea calitatea de asociati majoritari in alte intreprinderi, la data semnarii Contractului de subventie.
- Intreprinderile nou create de persoanele fizice selectate in cadrul proiectului, trebuie sa-si continue activitatea pentru o perioada de minimum 18 luni (din care 12 luni sunt sprijinite prin acordarea subventie de 40.000 de euro).
- Persoanele fizice selectate in cadrul proiectului pentru beneficia de subventie nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul mai multor intreprinderi infiintate in cadrul POCU.
- Fiecare întreprindere nou infiintata in cadrul proiectului va trebui sa aiba sediul social si punctul/punctele de lucru (daca este cazul) in mediul urban, in regiunea CENTRU (jud. Mures, Covasna, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu).
- Fiecare întreprindere infiintata in cadrul proiectului va trebui sa angajeze cel putin 2 persoane, in maxim 6 luni de la semnarea Contractului de subventie.
- Persoanele angajate in intreprinderile nou infiintate, vor avea obligatoriu domiciliul sau resedinta in regiunea CENTRU, in mediul urban sau rural.
- La finalul celor 18 luni de monitorizare, intreprinderile nou infiintate au obligatia de a se asigura ca numarul persoanelor angajate este cel putin egal cu numarul total asumat initial (cel putin 2 persoane), indiferent de cauzele care au determinat o eventuala fluctuatia a numarului de persoane angajate.

PARTENERIATUL PROIECTULUI este format din:
SAND MAR CONSULTING SRL – Lider de parteneriat
UNIVERSITATEA D. CANTEMIR DIN TG. MURES – Partener 1 (coordoneaza activitatile pentru persoanele domiciliate/rezidente in judetele MURES si HARGHITA)
UNIVERSITATEA ROMANO-GERMANA DIN SIBIU – Partener 2 (coordoneaza activitatile pentru persoanele domiciliate/rezidente in judetele SIBIU si ALBA)
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV - partener 3 (coordoneaza activitatile pentru persoanele domiciliate/rezidente in judetele BRASOV si COVASNA)

Informații suplimentare accesând http://startinbusiness.ro/

antet jos site

Locatie Brașov și Covasna
telefon 0728/137727