Loading...
  • tradex

Calendar de evenimente

Luna precedentă Ziua precedentă Ziua următoare Luna viitoare
Lună Săptămână Astăzi Caută Sari la luna
Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Camerei
De Vineri, 19 Aprilie 2019 -  11:00
Până Luni, 22 Aprilie 2019 - 15:00
Contact 0728/137724

Nr. 1169/03.04.2019

CONVOCATOR
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BRAŞOV, prin preşedinte, Silviu COSTEA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI, în data de 19.04.2019, orele 11.00, la sediul organizaţiei din mun. Braşov, str. M. Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, jud. Braşov.

Neîndeplinirea condiţiilor statutare, de prezenţă a jumătate plus unu din membri va conduce, în mod automat, la reprogramarea Adunării Generale pentru data de 22.04.2019, orele 11.00, la aceeaşi adresă.

ORDINEA DE ZI a Adunării generale este următoarea:
1. Raport de activitate pentru anul 2018;
2. Raport privind execuţia financiară a anului 2018;
3. Raport al comisiei de cenzori;
4. Proiect conţinând obiectivele specifice pentru anul 2019;
5. Proiect de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
6. Proiect privind programul de investiţii pentru anul 2019;
7. Taxa de înscriere şi cotizaţia de membru pentru anul 2019;
8. Propuneri de modificare a Statutului Camerei de Comerț și Industrie Brașov în conformitate cu Statutul cadru al Camerelor de Comerț și Industrie Județene;
9. Diverse.

Materialele care urmează a fi supuse dezbaterilor Adunării Generale, se vor afla la dispoziţia membrilor, spre consultare, la adresa web: www.ccibv.ro  și la sediul organizaţiei începând cu data de 11.04.2019.
Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la telefon 0728/137724.

Model procura speciala click aici

PREŞEDINTE,
Silviu COSTEA

Locatie sediul CCI Brașov