Loading...
  • tradex

Calendar de evenimente

Luna precedentă Ziua precedentă Ziua următoare Luna viitoare
Lună Săptămână Astăzi Caută Sari la luna
Adunare Generală Ordinară a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov
Miercuri, 28 Aprilie 2021, 10:00 - 11:00
Contact 0728/137724

Nr. 1902/12.04.2021

CONVOCATOR

Având în vedere starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită prin Hotărârile Guvernului nr. 476/2020, 553/2020, 668/2020, 782/2020, 856/2020, 967/2020, 1.065/2020, 3/2021, 35/2021, 293/2021 și prin Hotărârea nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19,

Prin derogare de la prevederile Statutului aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov din data de 22.04.2019,

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BRAŞOV, prin preşedinte, Silviu COSTEA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR CAMEREI, prin mijloace de comunicare la distanță (ONLINE), în data de 28.04.2021, orele 10.00.

Neîndeplinirea condiţiilor statutare, de prezenţă ONLINE, a jumătate plus unu dintre membri, va conduce, în mod automat, la reprogramarea Adunării Generale pentru aceeași dată, 28.04.2021, orele 11.00, prin aceeași metodă.

ORDINEA DE ZI a Adunării generale este următoarea:
1. Raport de activitate pentru anul 2020;
2. Raport privind execuţia financiară a anului 2020;
3. Raport al firmei de audit;
4. Proiect conţinând obiectivele specifice pentru anul 2021;
5. Proiect de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021;
6. Proiect privind programul de investiţii pentru anul 2021;
7. Taxa de înscriere şi cotizaţia de membru;
8. Diverse .

Materialele care urmează a fi supuse dezbaterilor Adunării Generale, se vor afla la dispoziţia membrilor, spre consultare, la adresa web: www.ccibv.ro începând cu data de 19.04.2021.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la telefon 0728/137724.

PREŞEDINTE,
Silviu COSTEA

Locatie online