Loading...
  • tradex

Publicări în Monitorul Oficial - partea a VI-a

Anunțuri publicate în partea a VI-a a Monitorului Oficial al României:

• anunţuri de intenţie, de participare, de atribuire referitoare la achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii
• anunţuri de participare şi atribuire privind concesiunea de bunuri, lucrări (activităţi) şi servicii
• anunţuri de participare şi atribuire pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice
• anunţuri privind finanţarea nerambursabilă
• alte anunţuri a căror publicare este prevăzută de lege

Citește mai departe...

Publicări în Monitorul Oficial - partea a IV-a

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicarea convocării adunării generale a acționarilor (A.G.A.) societăților comerciale trebuie realizată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a cu cel puțin 30 de zile înainte de data ședinței.

De asemenea, în aceeași parte a Monitorului Oficial al României, se publică raportul de activitate, precum şi extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică.

Citește mai departe...

Publicări în Monitorul Oficial - partea a III-a

Anunțuri publicate în partea a III-a a Monitorului Oficial al României:

• titlu de proprietate,
• cărţi de identitate auto, etc.
• anunțuri posturi vacante etc.

Citește mai departe...

Servicii INFOTEH Feature

- Informare, consultanta si expertiza tehnologica in domeniile turismului, protectiei mediului si industriei lemnului pentru IMM-uri, întreprinderi mari (IM), universitati si institutii în cadrul INFOTEH;

- Asistenta în afaceri pentru inovare si informare tehnologicã cãtre IMM-uri;

Promovare internet Feature

- gazduirea unui banner publicitar al firmei pe care o reprezentati pe www.ccibv.ro, news.ccibv.ro, www.topulfirmelor.ro 

- posibilitatea promovarii produselor/serviciilor prin inserarea unui modul publicitar in newsletter-ul transmis membrilor CCI Brasov

Citește mai departe...

Documente la solicitarea comercianților Feature

- Eliberarea certificatelor de onorabilitate
- Eliberarea certificatelor privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de fortă majoră
- Certificate privind datele comercianților

Documente necesare pentru operațiuni de export-import Feature

- Eliberarea și vizarea certificatelor de origine (model cerere pentru tipărire | model cerere pentru editare)
- Vizarea facturilor comerciale și a altor documente comerciale
- Vizarea documentelor de atestare a societăților, a conducerii acestora și a specimenelor de semnatură