Loading...
  • tradex

Documente necesare pentru operațiuni de export-import Feature

- Eliberarea și vizarea certificatelor de origine (model cerere pentru tipărire | model cerere pentru editare)
- Vizarea facturilor comerciale și a altor documente comerciale
- Vizarea documentelor de atestare a societăților, a conducerii acestora și a specimenelor de semnatură