Loading...
  • tradex

Servicii INFOTEH Feature

- Informare, consultanta si expertiza tehnologica in domeniile turismului, protectiei mediului si industriei lemnului pentru IMM-uri, întreprinderi mari (IM), universitati si institutii în cadrul INFOTEH;

- Asistenta în afaceri pentru inovare si informare tehnologicã cãtre IMM-uri;

Aviz de forta majora COVID-19 Feature

Avizul privind existenta de Forta Majora si Certificatul de Situatii de Urgenta

Documentul poate fi descarcat de AICI