Loading...
  • tradex

Publicări în Monitorul Oficial - partea a VI-a

Anunțuri publicate în partea a VI-a a Monitorului Oficial al României:

• anunţuri de intenţie, de participare, de atribuire referitoare la achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii
• anunţuri de participare şi atribuire privind concesiunea de bunuri, lucrări (activităţi) şi servicii
• anunţuri de participare şi atribuire pentru delegarea de gestiune a serviciilor publice
• anunţuri privind finanţarea nerambursabilă
• alte anunţuri a căror publicare este prevăzută de lege

Citește mai departe...

Publicări în Monitorul Oficial - partea a IV-a

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicarea convocării adunării generale a acționarilor (A.G.A.) societăților comerciale trebuie realizată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a cu cel puțin 30 de zile înainte de data ședinței.

De asemenea, în aceeași parte a Monitorului Oficial al României, se publică raportul de activitate, precum şi extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică.

Citește mai departe...

Publicări în Monitorul Oficial - partea a III-a

Anunțuri publicate în partea a III-a a Monitorului Oficial al României:

• titlu de proprietate,
• cărţi de identitate auto, etc.
• anunțuri posturi vacante etc.

Citește mai departe...