Loading...
  • tradex

Clauza arbitrală recomandată de Curtea de Arbiraj Comercial de pe lângă CCI Brașov

"Orice litigiu patrimionial decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, va fi soluționat prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov, în conformitate cu Regulamentul și Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie, părțile angajându-se să o execute de bunăvoie."